April 2, 2020
1-4 ประเภทของ e-Commerce

1-4 ประเภทของ e-Commerce


ในหัวข้อที่แล้ว นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะคะ ถ้าเช่นนั้นเรามาศึกษากันต่อเลยนะคะว่าพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดหมวดหมู่แบ่งออกเป็นประเภท ได้แก่อะไรบ้างคะ หลักการที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทของพานิชย์เล็กทรอนิกส์จะพิจารณาตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลง หรือ Transaction ที่เกิดขึ้นในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีผู้เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเราจะเรียกว่า Business และใช้ตัวอักษรย่อว่า B กลุ่มที่ 2 ก็คือผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ Customer ใช้ตัวย่อว่า C และกลุ่มที่ 3 คือภาครัฐหรือ Government เราจะใช้ตัวย่อว่า G ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงความสัมพันธ์หลัก ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มในข้างต้น ทำให้สามารถแบ่งประเภทหลักๆ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน โดยเริ่มจากประเภทแรกค่ะ Business to Consumer หรือ B2C ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค และกลุ่มที่ 2 Business to Business หรือ B2B คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง ในกลุ่มที่ 3 นะคะ Consumer to Consumer หรือ C2C ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค กลุ่มที่ 4 ก็คือ Government to Business ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการ และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม Government to Consumer หรือ G2C ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับผู้บริโภคนั้นเอง เรามาศึกษารายละเอียดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยเริ่มจากประเภทแรกที่เรียกว่าผู้ประกอบการกับผู้บริโภคหรือ Business to Consumer B2C นั้นเองค่ะ เป็นการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจกับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งเหมือนกับการค้าแบบขายปลีกบนอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วๆไป เช่น การขายหนังสือ ขายซีดีเพลง ขายซีดีสื่อการสอนหรือขายวีดีโอ ซึ่งเป็นการทำการค้าในรูปแบบนี้หรือ B2C จะทำให้ผู้ผลิตสามารถส่งมอบสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภครายบุคคล ลดองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแจกจ่ายสินค้าได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง B2C Website ทุกคนน่าจะรู้จักดี เช่น ซีเอ็ดออนไลน์รู้จักไหมค่ะ ? ซีเอ็ดออนไลน์ ก็คือเราสั่งซื้อสินค้าจากซีเอ็ดก็เปรียบเสมือนเราเดินเข้าไปในร้านหนังสือซีเอ็ดเช่นเดียวกันนะคะ ถัดมาก็คือของเทสโก้โลตัสเคยใช้ไหมค่ะ เคยซื้อสินค้าผ่านทางเทสโก้โลตัสไหมค่ะ ? อย่างเทสโก้โลตัสออนไลน์ ก็จะนำสินค้าต่างๆที่อยู่ในห้างโลตัสมาจำหน่ายในระบบออนไลน์ทำให้ลูกค้าสะดวกเช่นกัน อย่างเช่น Pizza Company เวลาสั่งสินค้าก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งก็อีกทางเลือกที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต โดยตรงได้มากยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถัดไปคือ
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ Business to Business B2B เป็นการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ขายส่ง รูปแบบขายส่งจะเป็นการสั่งซื้อแต่ละครั้งในปริมาณมาก ๆ เช่น ร้านหนังสือสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ไปขายผ่านเว็บไซต์ของตัวเองอีกที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายระหว่าง B2C กล่าวมาแล้วในข้างต้นกับ B2B แล้วเห็นความแตกต่างไหมค่ะว่า ถ้าเป็นเว็บไซต์ของ B2B จะมีมูลค่าซื้อ-ขายต่อครั้งมากกว่า และในบางครั้งจะมีผู้ร่วมตัดสินใจมากกว่าหลายราย รวมทั้งมีความซับซ้อนของกระบวนการซื้อ-ขายมากกว่าด้วย ตัวอย่าง B2B Website เว็บไทยเทรด.com หรือ เว็บ บีทูบีไทยดอทคอม เว็บตลาดขนส่งออนไลน์ รูปแบบถัดไปคือ ผู้บริโภคกับผู้บริโภค
Consumer to Consumer หรือ C2C ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นการค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง
ส่วนใหญ่จะเป็นการขายสินค้ามือสอง ขายของเก่า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน จะเห็นได้ว่ารูปแบบของ C2C นั้น จะมีมูลค่าซื้อ-ขายต่อครั้งน้อย
ใช้ระยะเวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อน้อย มักเกิดจากความต้องการใช้งานหรืออารมณ์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ตัวอย่างที่เราเห็นในเรื่องการขายตรง เช่น
การขายผ่าน Facebook อินสตาแกรม เว็บตลาดพันทิป รูปแบบถัดไปคือภาครัฐกับผู้ประกอบการ หรือ G2B เป็นการทำการค้าระหว่างภาครัฐ
กับผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน เช่น ตัวอย่างที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือ บริการของภาครัฐในเว็บไซต์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่จะเป็นงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยเฉพาะในรูปแบบของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบสุดท้ายคือภาครัฐกับประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้ การบริการในรูปแบบ G2C ในที่นี้คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้าอย่างแน่นอน แต่จะเป็นเรื่องการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังประชาชน ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีให้บริการแล้วหลายหน่วยงาน ซึ่งเราสามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว บริการที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือ บริการของภาครัฐในเว็บไซต์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป รวมไปถึงเรื่องของการรับสมัครบุคคลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครอง เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ตอนนี้นักศึกษาได้ทราบถึงการแบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลง หรือ Transaction ที่เกิดขึ้นในระบบ e-Commerce ซึ่งมี 3 กลุ่มด้วยกันจำได้ไหมค่ะ โดยในบทเรียนนี้ ได้นำเสนอเฉพาะประเภทหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และภาครัฐ
จำนวน 5 ประเภทตามที่ได้แก่อะไรบ้างจำได้ไหมค่ะ ประเภทแรกก็คือ B2C ประเภทที่ 2 คือ B2B ประเภทที่ 3 คือ C2C และประเภทที่ 4 คืออะไรค่ะ ? G2B และประเภทที่ 5 คือ G2C ดังนั้นในหัวถัดไปนักศึกษาจะได้ศึกษากันต่อไปว่า เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce อย่างไรบ้าง อย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อต่อไปกันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *